недеља, 26. април 2020.

Заменице у медицинској терминологији


idem, eadem, idem - исти, иста, исто

Ове заменице користе се само у номинативу једнине:

Status idem - исто стање
Therapia eadem - иста терапија
Medicamentum idem - исти лек

Остале заменице у медицини се употребљавају у овим изразима: 

pro me - за мене
per se - само по себи
e qua - из које
e quo - из којег
quantus, a, um - колики, а, о
sui generis - своје врсте
eo ipse - самим тим


Нема коментара:

Постави коментар