недеља, 26. април 2020.

Глаголи и употреба глагола у медицини


Постоје три начина у латинском језику:

 • индикатив - показни начин
 • конјунктив - могући начин, потенцијал
 • императив - заповедни начин


Шест времена:

 • презент
 • имперфекат
 • перфекат
 • плусквамперфекат
 • футур 1.
 • футур 2.

Три лица
1.
2.
3.

Два броја:
једнина - singularis
множина - pluralis

Два стања:
 • актив
 • пасив

У медицинској терминологији се користе само треће лице једнине и множине (актив и пасив презента)

КОНЈУНКТИВ је начин који изражава замишљену или намеравану радњу, која може али не мора да се изврши. У медицини се користи само у трећем лицу једнине и множине конјунктива презента.

adde! - додај!
addatur! - нека се дода!
detur!  - нека се да!
dentur! - нека се дају!
fiat unguentum! - нека се начини маст!
fiat mixtura! - нека буде мешавина!
misce!  - помешај!
misceatur! - нека се помеша!
repetatur! - нека се понови!

Нема коментара:

Постави коментар