понедељак, 13. април 2020.

Основни и редни бројеви

Numeralia cardinalia (основни бројеви)

Основни бројеви су делимично променљиви, делимично непроменљиви, исто као у српском језику. У латинском по падежима се мењају бројеви један, два, три, стотине и хиљаде. Наши се бројеви пишу арапским цифрама а у латинском пишу се словима који су пореклом из грчког алфабета. Црте које се код нас стављају приликом писања "римских бројева", сасвим непотребно, у латинском језику означавају велике бројеве.
I - за број 1
V - за број 5
X - за број 10
L - за број 50
C - за број 100
D - за број 500
M - за број 1000

Numeralia ordinalia (редни бројеви)

Редни бројеви су променљиви и мењају се као придеви прве и друге деклинације. Слажу се са именицом у роду, броју и падежу.


Главни                                                                                         
1 I unus, -a, um                                                                           
2 II duo, duae, duo                                                                       
3 III tres, tria                                                                               
4 IV quattuor                                                                               
5 V quinque                                                                               
6 VI sex                                                                                       
7 VII septem                                                                               
8 VIII octo                                                                                 
9 IX novem                                                                                 
10 X decem                                                                                 
11 XI unidecim                                                                           
12 XII duodecim                                                                         
13 XIII tredecim                                                                         
14 XIV quattuordecim                                                                 
15 XV quindecim                                                                         
16 XVI sedecim                                                                           
17 XVII septendecim                                                                   
18 XVIII duodeviginti                                                                 
19 XIX undeviginti                                                                       
20 XX viginti   

Редни                                                                     
primus, -a, -um
secundus, -a, -um
tertius, -a, -um
quartus, -a, -um
quintus, -a, -um
sextus, -a, -um
septimus, -a, -um
octavus, -a, -um
nonus, -a, -um
decimus, -a, -um
undecimus, -a, -um
duodecimus, -a, -um
tertius decimus, -a, -um
quartus decimus, -a, -um
quintus decimus, -a, -um
sextus decimus, -a, -um
septumus decimus, -a, -um
duodevicesimus, -a, -um
undevicesimus, -a, -um
vicesimus, -a, -um

Примери: 
Unus ren / Duo renes.
Tres operationes.

Prima costa
Quinta vertebra. 

Нема коментара:

Постави коментар