понедељак, 30. март 2020.

Прилози

ПРИЛОЗИ


Прилози су непроменљива врста речи и стоје најчешће уз глагол. Место у реченици им није одређено. Деле се на прилоге за време, место и начин. Прилози за начин се често граде од описних придева.

ADVERBIA TEMPORIS

nunc - сада

saepe - често

diu - дуго

noctu - ноћу

ADVERBIA LOCI

prope - близу

intro - унутра

retro - назад

rursus - изнова

ADVERBIA MODI

sic - тако

admodum - веома

nimis - превише

satis - доста

Позитив прилога се гради:
  • код придева прве и друге деклинације када се од генитива једнине придева мушког рода одбије завршетак - i и дода се завршетак - е
  • код придева треће деклинације када се од генитива једнине одбије завршетак - ис и дода завршетак - iter.
  • код придева треће деклинације са једним обликом на - ans, - ens помоћу завршетка - er, на пример:

iucundus - iucunde

celer - celeriter

sapiens - sapienterНема коментара:

Постави коментар