четвртак, 14. мај 2020.

Најчешће скраћенице у рецептима

aa - ana partes aequales   у подједнаким деловима
ad scat.  - ad scatulam  у кутији
ad us. ext.   - ad usum externum  за спољашну употребу
ad us. int.   - ad usum internum  за унутрашњу употребу
ad us. propr.  - ad usum proprium  за личну употребу
ad vitr. coll ampl.     - ad vitrum cum collo amplo  у бочици са широким грлићем
aeq.  -  aequalis   једнак
but.  - butyrum  масло
caps.amyl.   - capsulae amylaceae  скробне капсуле
caps.gelat.   - capsulae gelatinosae  желатинске капсуле
cons.   - consperge  посипај
D./d./  - dosis; da, detur  доза; издај, нека се изда

Нема коментара:

Постави коментар